Mooie uitstraling van het terras

Een schoon terras is een visitekaartje voor het bedrijf of een woning en met name een genot voor de gebruiker(s). Een vuil terras geeft niet alleen een onverzorgd beeld, maar kan vanwege de gladheid ook gevaarlijk zijn.

Aquaman cleaning zorgt voor een nieuwe en mooie uitstraling van het terras, de bestrating of de vlonders. Het schoonmaken van de bestrating is over het algemeen een intensieve en langdurige bezigheid. Door het gebruik van professionele apparatuur, zal de werktijd drastisch afnemen.
Naast het verbeteren en uiteraard het behouden van een mooie uitstraling, is periodiek preventief onderhoud ook belangrijk om de levensduur van de materialen te verlengen en de kosten voor reparatie of vervanging te besparen.

Vervuiling door onkruid, algen, mossen, groene- of zwarte aanslag en atmosferische vervuiling ontsieren niet alleen het aangezicht, maar tasten op termijn ook de materialen van de diverse oppervlakken aan. Dit geldt zeker voor vetten, olie, diesel en benzine.
Het is dus verstandig om op ecologische en milieuvriendelijke wijze de vervuiling tijdig te verwijderen en te bestrijden. Economisch gezien is het raadzaam en spaarzaam om deze vervuiling vooral te voorkomen.

Perfect schoon zonder chemicaliën

Ernstige vervuiling (donkere vlekken) veroorzaakt door; vetten, olie, diesel en benzine wordt door ons voorbehandeld (ontvetten) met een hoogwaardig, milieuvriendelijk en ecologisch product.
Lichte vervuiling zoals; algen, mossen, atmosferische vervuiling, groen- en zwarte aanslag, wordt niet voorbehandeld, maar juist nabehandeld met een Anti alg/mos product.

Vrijhouden van vervuiling

Na eenmalig intensief reiniging, is preventief onderhouden van terrassen en bestrating voldoende. Het gehele oppervlak wordt namelijk intens goed gereinigd en ingewassen of ingeveegd met een voegmiddel zoals schoon zand of split.

Onderhoud en service

Een onderhoud- en servicecontract behoort tot de mogelijkheden. Voor één vaste prijs, houden wij een jaar of een seizoen lang het terras vrij van vervuiling.